Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ergastiri-neoel-dialekton1

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι να μελετήσει συστηματικά τα Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα, τρεις γλωσσικές ποικιλίες που απειλούνται με εξαφάνιση. Αξιοποιώντας προγενέστερη έρευνα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της θεωρητικής και ιστορικής γλωσσολογίας, της διαλεκτολογίας και της γλωσσικής επαφής, επιδιώκει τη μελέτη των συγκεκριμένων διαλέκτων με σκοπό να αποκαλυφθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους σε συγχρονικό επίπεδο, να επισημανθεί η εξέλιξή τους, να χαρτογραφηθεί η διαφοροποίησή τους, αλλά και να εντοπισθούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τις υπόλοιπες Νεοελληνικές διαλέκτους. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη ανάλυση συγκεκριμένων φαινομένων που θα διαφωτίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές τυπολογικά γλώσσες επιδρούν η μία στην άλλη, αφού οι διάλεκτοι προέρχονται από γλώσσα διαχυτική (Ελληνικά) αλλά έχουν δεχτεί την επίδραση της συγκολλητικής Τουρκικής.
Η παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελεί την πρώτη απόπειρα στην Ελλάδα να συνδιάσει την πληροφορική, την τεχνολογία της πληροφορίας (ΤΠ) και τη θεωρητική γλωσσολογία, με στόχο την επιστημονική παρουσίαση των ελληνικών διαλεκτικών δεδομένων στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την μορφή μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ενός ηλεκτρονικού λεξικού. Είναι προφανές ότι αρκετές γλωσσολογικές μελέτες στον ελληνικό χώρο έχουν ήδη επικεντρωθεί στη συλλογή και ανάλυση διαλεκτικού υλικού. Ωστόσο, δεν έχει επιχειρηθεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η ψηφιακή παρουσίαση τόσο του πρωτογενούς όσο και του επεξεργασμένου διαλεκτικού υλικού, με την χρήση των πιο σύγχρονων προγραμμάτων και επί τη βάσει των αρχών της ΤΠ.