Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Αχαΐα, Τ.Κ. 26504

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ergastiri-neoel-dialekton1

Σώμα προφορικών δεδομένων: Μετα το πέρας του προγράμματος, θα δημιουργηθεί ένα σώμα προφορικών διαλεκτικών δεδομένων 180 ωρών περίπου. Απο αυτές, 45 ώρες (15 ώρες για κάθε διάλεκτο) θα επισημειωθούν, μεταγραφούν και μεταφραστούν, ενώ θα συνοδεύονται και από τις απαραίτητες μεταγλωσσικές πληροφορίες με τη βοήθεια του ELAN. Αντιπροσωπευτικά δείγματα των επεξεργασμένων διαλεκτικών δεδομένων θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του προγράμματος και του εργαστηρίου και θα είναι πλήρως προσβάσιμα στη γλωσσολογική κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Σώμα γραπτών κειμένων: Το σώμα γραπτών διαλεκτικών κειμένων θα αποθηκευθεί στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων. Ο πλήρης κατάλογος των γραπτών κειμένων θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του προγράμματος αλλά και του Εργαστηρίου. Τα ψηφιοποιημένα γραπτά αρχεία θα μπορούν να δοθούν σε χρήστες κατόπιν αίτησης στη συντονίστρια του προγράμματος.

Ηλεκτρονικό Λεξικό: Θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό δια-διαλεκτικό λεξικό των υπό εξέταση μικρασιατικών ελληνικών διαλέκτων το οποίο θα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου κάτω από συγκεκριμένο URL. Το λεξικό θα περιέχει λήμματα δοσμένα συγκριτικά και για τις τρεις διαφορετικές διαλέκτους. Η μακροδομή του θα είναι προστατευμένη με πνευματικά δικαιώματα, δηλ. θα μπορεί να είναι προσβάσιμη μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος και δεν θα είναι αναρτημένη ελεύθερα στο δίκτυο.

Ιστοσελίδα: Από τους πρώτους μήνες έναρξης του προγραμμάτος, θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα για τη δημοσιοποίηση και διάχυση των στόχων, των δραστηριοτήτων, και της προόδου του ερευνητικού έργου τόσο στις διάφορες φάσεις εξέλιξής του όσο και μέτα το πέρας του.

Άρθρα: 18 άρθρα θα γραφούν και θα υποβληθούν για δημοσίευση σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και σε πρακτικά συνεδρίων γλωσσολογίας.

Συλλογικός τόμος: Ένας συλλογικός τόμος με ερευνητικές εργασίες για τις μικρασιατικές διαλέκτους θα δημιουργηθεί και θα εκδοθεί.

Διδακτορική διατριβή: Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί στο τμήμα φιλολογία του πανεπιστημίου Πατρών. Η διδακτορική έρευνα θα εστιάσει στη μορφολογία των μικρασιατικών διαλέκτων και σε θέματα γλωσσικής επαφής.